logo
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque.
+387648592568
info@elatedthemes.com
Eighth Avenue 487, New York
Search
 

Regulamin

Stadnina rajd

Regulamin

 1. Na terenie ośrodka uprzejmie prosimy rodziców o pilnowanie dzieci, aby nie biegały i nie krzyczały w pobliży ujeżdżalni i budynków stajni. Stwarza to ryzyko spłoszenia się konia i narażenia zdrowia i życia jeźdźców, pracowników stadniny i gości.
 2. Stadnina oferuje kaski jeździeckie dostępne w różnych rozmiarach dla naszych klientów. Reszta ubioru jeździeckiego jest w gestii klienta.
 3. Na wszystkie jazdy poza oprowadzankami obowiązkowy ubiór to długie spodnie oraz pełne obuwie! W razie braku odpowiedniego ubioru osoba nie zostanie dopuszczona do zajęć.
 4. Na wyjazdy w teren zabieramy TYLKO osoby potrafiące jeździć konno w stopniu zaawansowanym. Wymagamy umiejętności powodowania koniem w trzech podstawowych chodach. Osoby nie potrafiące galopować nie zostaną dopuszczone do wyjazdów w teren. Są to wymogi ze względów bezpieczeństwa z racji na trudny, górzysty teren.
 5. Na terenie ośrodka obowiązuje ZAKAZ dokarmiania koni. Poczęstunek w formie marchewki, pietruszki czy jabłka można zostawić pracownikom stadniny. Po odbytej jeździe można nagrodzić konie wyżej wymienionymi produktami jedynie po konsultacji z instruktorem.
 6. W razie chęci rezygnacji z zajęć jeździeckich lub rezerwacji apartamentu prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikami stadniny.
 7. Na terenie stadniny obowiązuje płatność TYLKO gotówką.
 8. Na zajęcia jazdy konnej umawiamy się z MINIMUM jednodniowym wyprzedzeniem. Na umówione zajęcia przychodzimy min. 10 min przed planowanym rozpoczęciem zajęć. Na nieobecnych czekamy max. 15 min po planowym rozpoczęciu zajęć, po tym czasie zajęcia przepadają. Jeśli chodzi o sezon wysoki to zajęcia będą skracane o czas spóźnienia.
 9. W celu dokonania rezerwacji apartamentu prosimy o podanie szczegółowych informacji tj: imię i nazwisko, ilość osób, wieku dzieci, nr kontaktowy i jeśli chcą Państwo mieszkać w konkretnym apartamencie, podanie nr. apartamentu.
 10. Przyjazdy do naszych apartamentów są możliwe od godziny 16.00 a wyjazdy z apartamentów są do godziny 11.00.
 11. W momencie przyjazdu do naszych apartamentów prosimy o kontakt z pracownikiem stadniny w celu wypełnienia karty meldunkowej. Jest to obowiązkowe w celu zapobiegania szkodom na terenie stadniny i apartamentów.

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z KARNETÓW  ZAJĘĆ JEŹDZIECKICH W STADNINIE KONI RAJD ZWANY DALEJ „REGULAMINEM”

Niniejszy Regulamin reguluje zasady zakupu i korzystania z Karnetów oferowanych Stadninę Koni RAJD z siedzibą w Jaworkach, ul. Biała Woda 12A.

DEFINICJE
1. Używanym w niniejszym Regulaminie sformułowaniom nadaje się następujące brzmienie:
a) „Karnet” – imienna karta legitymująca, upoważniająca do skorzystania z zajęć jeździeckich organizowanych przez Stadninę Koni RAJD w Jaworkach przez czas określony (podany na karnecie),
b) „Posiadacz karnetu” – osoba, na którą został wydany Karnet, której dane widnieją na Karnecie.
c) “Stadnina Koni RAJD” – Stadnina Koni RAJD, organizator zajęć jeździeckich
d) “Instruktor Jazdy konnej” – Pracownik Stadniny Koni RAJD posiadający uprawnienia do prowadzenia zajęć jeździeckich

SPRZEDAŻ KARNETÓW 
1. Sprzedaż Karnetów odbywa się u pracowników Stadniny Koni RAJD, znajdującej się w siedzibie firmy, przy ul. Biała Woda 12A 34-460 Jaworki,
według cen wskazanych w aktualnie obowiązującym cenniku. Cennik dostępny jest na stronie: www.stadninarajd.pl
2. Zapłaty za Karnet można dokonać gotówką u pracownika Stadniny, po wcześniejszym kontakcie z instruktorem jazdy konnej, potwierdzającym dostępność miejsc.
3. Zakupiony lub niewykorzystany karnet nie podlega wymianie na gotówkę.
5. Przy zakupie Karnetu nie stosuje się innych promocji, aktualnie obowiązujących w Stadninie Koni RAJD.
6. Karnety wydawane są na czas określony w karnecie, co jest równoznaczne z możliwością udziału w 10 zajęciach.
7. Posiadacz Karnetu jest uprawniony do korzystania z zajęć jeździeckich w konkretnych dniach i godzinach ustalonych wcześniej, wg przynależności do grup oraz grafiku zajęć.
8. Zakupiony Karnet po zatwierdzeniu transakcji nie podlega zwrotowi.
9. Karnet upoważnia do korzystania z usług tylko nim objętych. W przypadku chęci skorzystania z usługi nieobjętej Karnetem należy dokonać zapłaty za usługę zgodnie z obowiązującym w Stadninie Koni RAJD cennikiem usług.

ZASADY KORZYSTANIA Z KARNETU 
1. Z Karnetu może korzystać wyłącznie osoba, która wskazana jest na Karnecie, jako jego posiadacz.
2. Przy wejściu na zajęcia należy okazać Karnet pracownikowi Stadniny lub osobie prowadzącej zajęcia. Pracownik Stadniny jest uprawniony do zażądania okazania dokumentu tożsamości celem weryfikacji danych posiadacza Karnetu.
3. Pracownik Stadniny lub osoba prowadząca zajęcia po każdych zajęciach oznacza na karnecie udział w zajęciach za pomocą specjalnego hologramu lub pieczątki.
4. Wypełnienie wszystkich pól w karnecie hologramami lub pieczątkami jest równoznaczne z jego wykorzystaniem.
5. Na Karnecie określony jest termin jego ważności.
6. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc na zajęciach prowadzonych w grupach, w przypadku spóźnienia na zajęcia, Stadnina nie gwarantuje miejsca w grupie i możliwości uczestnictwa w zajęciach.
7. W przypadku nieobecności na zajęciach, nie ma możliwości skorzystania z zajęć w późniejszym terminie i zajęcia nie przechodzą na następny tydzień.
9. W przypadkach nagłej nieobecności dziecka (np. z powodu choroby) zajęcia w danym terminie przepadają, nie możliwości zmiany terminu jednak nie przepadają zajęcia na karnecie.

DZIĘKUJEMY ZA PRZESTRZEGANIE REGULAMINU I ŻYCZYMY MIŁEJ ZABAWY!